Praktijk

DE INTAKE
Tijdens de intake wordt bewust gekeken welk opleidingsvorm het beste bij je past. Tijdens de 120 minuten durende les wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot de rijopleiding. Op basis van de bevindingen brengt de instructeur na de intake een advies uit over de opleidingsvorm (het opleidingstraject).
Wanneer je een spoedcursus wilt volgen is een intake verplicht.
Wil je een afspraak maken voor een intake, vul dan het inschrijfformulier in. De instructeur neemt dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

DE AUTORIJLES
Onze instructeurs werken met instructiekaarten waarmee o.a. de voortgang van de opleiding bijgehouden wordt. Zo zie je precies de vorderingen, de lesonderwerpen voor de volgende les en waar extra aandacht voor nodig is. Uiteraard is de rijopleiding "in stappen" verdeeld. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen;

 • 1. Je begint met het onderdeel voertuigcontrole, voertuigbeheersing en -bediening. Vanzelfsprekend is dat je eerst het voertuig onder controle hebt, voordat je begint met de bijzondere verrichtingen
 • 2. Vervolgens worden eenvoudige verkeersituaties behandeld en wordt er een begin gemaakt met de bijzondere verrichtingen, zoals fileparkeren, vakparkeren etc.;
 • 3. Daarna worden eenvoudige en complexe verkeerssituaties behandeld en worden de bijzondere verrichtingen verder opgepakt;
 • 4. Ten slotte worden alle onderdelen nogmaals behandeld. We brengen je de nodige extra verkeersinzicht bij. "Het nieuwe rijden" wordt in deze laatste fase tevens extra benadrukt. Ook is er in deze fase ruimte voor de examentraining als voorbereiding op het praktijkexamen. Deze laatste fase is uiteraard de belangrijkste.
TUSSENTIJDSE TOETS (NIET WETTELIJK VERPLICHT)

 • Advies
  Na afloop van de toets krijgt kandidaat een adviesformulier mee. Op het formulier heeft de examinator per onderdeel advies uitgebracht U kunt aan de hand hiervan precies zien aan welke onderdelen u nog moet werken.
  Zorg dat u het adviesformulier bij u heeft als u op examen gaat. Dit is vooral belangrijk als u vrijstelling hebt gekregen voor het onderdeel bijzondere verrichtingen manoeuvres (auto). Daarnaast kan het adviesformulier de doorslag geven bij twijfel over de examenuitslag.
 • Wennen
  De toets is een kans bij uitstek om alvast te wennen aan de examensituatie.
  Nervositeit wordt met de toets bij veel kandidaten weggenomen.
 • Vrijstelling
  Tijdens de toets kunt u vrijstelling verdienen voor het onderdeel bijzondere manoeuvres op het eerstvolgende praktijk-examen.
De kans dat je al de eerste keer slaagt voor je praktijk-examen wordt groter als je een TTT aflegt!


MEE TE NEMEN DOCUMENTEN (THEORIE MOET BEHAALD ZIJN)
Wij verzorgen de aanvraag voor een TTT en/of praktijk-examen.
Wanneer je deelneemt aan de TTT/praktijk-examen moet je de volgende documenten overhandigen:

 • 1. Een geldig identiteitsbewijs;
 • 2. Oproepkaart
 • 3. Het zelfreflectie-formulier
 • 4. Wie een TTT heeft afgelegd ook het adviesformulier
Het is de verantwoordelijkheid van de leerling om de benodigde documenten / bescheiden mee te nemen.

 
© 2021 Autorijschool Tempo - Venlo / Venray - Alle rechten voorbehouden.